Νεανική Εστία

Νεανικές συναντήσεις

Ο Χριστός Ευλογεί τα παιδιά

Κάθε Σάββατο και Κυριακή πραγματοποιούνται οι νεανικές συναντήσεις-συζητήσεις σύμφωνα με τις ώρες που αναγράφονται παρακάτω. Στόχος των συναντήσεων-συζητήσεων αυτών δεν είναι μόνο απλά η γνώση αλλά ο βαθύτερος προβληματισμός και συζήτηση που θα μας οδηγήσει στην καλύτερη πορεία μας μέσα στην εκκλησιαστική ζωή και γενικότερα σε κάθε τομέα της ζωής μας. Οι συναντήσεις είναι ανοικτές για όλα τα παιδιά κάθε ηλικίας, η εκκλησία μέσα από αυτές τις συναντήσεις ανοίγει την αγκαλιά της και καλεί όλους τους νέους να έρθουν. Μην διστάσει κανένας νέος, οι εθελοντές που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια της νεότητας είναι πάντα πρόθυμοι και ανοιχτοί ως νέοι φυσικά και αυτοί.

Υπεύθυνος Νεανικής Εστίας: π. Ευστάθιος Βαμβακάς

Περιοδικό Νεότητας

Η Νεανική Εστία του Ναού μας εκδίδει το διμηνιαίο περιοδικό 'Νεανική φωνή'. Το πρώτο τεύχος εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2014 και συνεχίζει έως σήμερα την έκδοση με εύρος θεμάτων.